Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

Мектептегі зорлық-зомбылықтың алдын алу байқауы

 

Төмендегі сілтеме бойынша байқау ережесін жүктеп алыңыз

По ссылке ниже скачайте положение конкурса

МЕКТЕПТЕГІ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУҒА БАҒЫТТАЛҒАН

ПРАКТИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕР БАЙҚАУЫ


МЕКТЕПТЕГІ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУҒА
БАҒЫТТАЛҒАН ПРАКТИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕР БАЙҚАУЫ
 
Өткізу мерзімі: 2021 ж. 10 наурыз – 10 сәуір

 

Байқауды ұйымдастырушы: “Қызықты психология” республикалық ғылыми-практикалық журналы

Мақсаты:
—         Байқау білім беру мекемелеріндегі зорлық-зомбылық мәселесінің алдын алу мен салдарын жоюға бағытталады;
—         білім беру үдерісіне қатысушылар арасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу шаралары бойынша педагогтардың шығармашылық іс-әрекетін дамыту;
—         Дискриминация мен зорлық-зомбылық түрлерінің алдын алу бағытындағы инновациялық тұрғыларды, технологияларды, тәрбиелеу әдістерін анықтау;
—         Мектептегі зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша инновациялық практикалық шешімдер жиынтығын құру.
—         Байқауға қатысқан үздік жұмыстарды басылым бетінде жариялау арқылы зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселесіне редакция тарапынан белсене атсалысу

Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі:
—         Пәндік курстағы зорлық-зомбылықтың алдын алуға арналған кіріктірмелі сабақ жобасы
—         Сынып сағатының жобасы
—         Ата-аналар жиналысы жобасы
—         Педагогикалық кеңес жобасы
—         Білім беру ұйымындағы дискриминацияның алдын алу бойынша ата-аналарға арналған сабақ бағдарламасы
—         Білім беру ұйымындағы дискриминацияның алдын алу бойынша педагогтарға арналған сабақ бағдарламасы
—         Білім беру ұйымындағы дискриминацияның алдын алу бойынша оқушыларға, тәрбиеленушілерге арналған сабақ бағдарламасы

Қатысушылар: байқауға жалпы білім беру мекемелерінің педагогтары, психологтары, әлеуметтік педагогтар мен басшылары қатыса алады.

Байқау жұмысына қойылатын талаптар:
·      Бірнеше номинацияға қатысқан жағдайда, әр номинация бойынша жеке хат жіберу керек.
·      Барлық жұмыстар электрондық түрде konkurs@artpsy.kz мекен-жайына жіберілуі тиіс.
·      Негізгі мәтін қарпінің мөлшері 12 пт. Жол аралық интервалы бір. Мәтіннің теңшелуі ені бойынша.
·      Мәтін бойынша суреттер мен кестелер міндетті түрде jpeg форматында (өлшемі 800×800-ден аспауы тиіс), қысқаша атауымен немесе сипаттамасымен.
·      Презентациялар PowerPoint бағдарламасында жасалады және слайдтары 12-25 слайд аралығында болуы керек. 1-cлайдта жұмыс атауы, қатысушының тегі, аты-жөні, жұмыс орны.
·      Жұмыстар таңдалған номинацияға сай болуы тиіс.
·      Байқауға жіберетін файлдар қатысушының тегі, аты (инициалы) және жұмыс атауымен аталуы тиіс (мысалы: Асанова Ж. Дискриминацияның алдын алудағы ата-анамен жұмыс; Асанова Ж. Қатысушы өтінімі; Асанова Ж. Төлем чегі)

Қатысушылар: байқауға психологтар, барлық сала бойынша педагогтар, дефектологтар, логопедтер, басқа да білім беру саласындағы мамандар, білім беру мекемелері басшылары

Марапаттау: Үздік жұмыстар редакция тарапынан 1, 2, 3 дәрежелі электрондық дипломмен, орын алмаған жұмыстар электрондық қатысушы сертификатымен және алғыс хатпен марапатталады. Үздік жұмыстар журналдың баспа нұсқасында және www.artpsy.kz ресми ақпараттық сайтында жарияланады.

Байқау сырттай ұйымдастырылады. Материалдарды ұйымдастыру комитетіне 2021 жылғы 10 cәуірге дейін konkurs@artpsy.kz электрондық поштасына жіберу керек.
Қорытындысы 30 сәуірге дейін шығады. Марапаттау құжаттары қатысушылар көрсеткен электрондық пошталарға жіберіледі.
Ескерту! Ватсапқа ешқандай құжат қабылданбайды.

Ұйымдастыру жарнасы: 3000 тг.
Төлем жасауға арналған банк реквизиттері
«Үйлесім» тренинг орталығы
ДСК: KZ128562204101411382
«ЦентрКредит» банкі АҚ, Астана қ. филиалы
БСК KCJBKZKX
ЖСН 770104450037
БЕК 19
ТТК 859
Төлем мақсаты: байқауға қатысу үшін.
ЦентрКредит Банкінен төлегенде банк менеджерін “Жедел төлем” жүйесі бойынша деп ескертіңіз!

Байланыс: хат алмасу үшін, өтінімді, жұмысты, ұйымдастыру жарнасы туралы төлемді растау түбіртегін жіберу үшін қолданылатын электрондық пошта konkurs@artpsy.kz
Басқа да сұрақтар бойынша WhatsApp: +7 777 146 1414


 

КОНКУРС ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ В ШКОЛЕ

Сроки проведения: с 10 марта по 10 апреля 2021 года

 

Организатор конкурса: Республиканский научно-практический журнал “Қызықты психология”

Цели:
—         Конкурс направлен на актуализацию проблемы насилия в образовательных учреждениях;
—         Развитие творческой деятельности педагогов в области профилактики насилия среди участников образовательных отношений;
—         Выявление инновационных подходов, технологий, методик воспитания в области профилактики различных видов дискриминаций и насилия;
—         Создание банка практических решений по профилактике насилия в школе.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
—         Интегрированный урок по профилактике насилия в предметном курсе
—         Проект классного часа
—         Проект родительского собрания
—         Проект педагогического совета
—         Программа занятия по профилактике дискриминации в образовательной организации для родителей
—         Занятие по профилактике дискриминации в образовательной организации для педагогов
—         Программа занятия по профилактике дискриминации в образовательной организации для обучающихся

Участники: в конкурсе могут принять участие педагоги, психологи, социальные педагоги, дефектологи, логопеды и руководящие работники образовательных организаций.

Награждение: От имени редакции лучшие работы по номинациям будут награждены дипломами 1, 2, 3 cтепени, остальным участникам будут вручены сертификаты участия и благодарственные письма.

Требования к конкурсным работам:
При участии в нескольких номинациях – по каждой номинации отдельно заполняется анкета для участия.
6.1 Все работы присылаются в электронном варианте на почтовый адрес – konkurs@artpsy.kz
·      Все поля 2 см. Отступ автоматический – 1,25.
·      Рисунки необходимо перевести в формат jpeg (размер до 800х800 px).
·      Фотографии должны быть не более 800х800 px.
·      Презентации выполняются в программе PowerPoint – не менее 15 и не более 24 кадров. Первый кадр – название работы, Ф.И.О. конкурсанта, название учебного учреждения.
·      Работы должны соответствовать выбранной номинации.
·      Все файлы для участия в конкурсе должны быть названы фамилией и инициалами имени участника (например: Асанова Ж. Проект родительского собрания по профилактике насилия в школе; Асанова Ж. Заявка участника; Асанова Ж. Чек оплаты)

Конкурс проводится в заочном режиме.
Материалы и заполненные заявки для участия в конкурсе и копии квитанции об оплате оргвзноса одним архивом направляются в Оргкомитет в срок до 10 апреля 2021 года на электронную почту: konkurs@artpsy.kz
Результаты будут объявлены до 30 апреля. Документы по награждению будут высланы на указанные в заявке электронные почты участников.

Оплата оргвзноса: 3000 тг.
Реквизиты для оплаты оргвзноса (выберите удобный для вас вариант оплаты):

«Үйлесім» тренинг орталығы
ИИК: KZ128562204101411382
АО Банк «ЦентрКредит» филиал г. Нур-Султан
БИК KCJBKZKX
ИИН 770104450037
КБЕ 19
КНП 859
Назначение платежа: за участие в конкурсе.

Вопросы по организации и проведению конкурса направлять на email: konkurs@artpsy.kz или на WhatsApp:+7 777 146 1414
Примечание! На ватсап никакие документы не принимаются!

Ждем ваши работы! Всем удачи!