Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

“Менің Жетістігімнің Тарихы” Сайысы — Конкурс «Моя История Успеха»

Құрметті Оқушылар, Ата-Аналар, Ұстаздар!
 
“Қызықты Психология”
Республикалық Ғылыми-Практикалық Журналы
 
Сіздерді Мектеп Оқушыларына Арналған
“Менің Жетістігімнің Тарихы” 
Республикалық Сырттай Эссе Сайысына Шақырады!

Өміріңізде кездескен қиындықты, кедергіні күш-жігер, талпыныс, талап арқылы қалай жеңгеніңізді эссе арқылы баяндап оқырмандарға ұсыныңыз.

Байқау қатысушылары:
·      Байқауға республика мектептерінің және қосымша білім беру мекемелерінің 10 жас пен 17 жас аралығындағы оқушылары (10-12 жас, 13-15 жас, 16-17 жас) қатыса алады.
·      Байқауға қатысушылар жұмысына тек психолог қана емес, кез-келген педагог, ата-ана да жетекшілік ете алады.

Өткізу мерзімі: 2018 ж. әр ай сайын.
Өткізу орны: Қызықты психология журналының ресми сайты www.artpsy.kz
Құрылтайшы: “Қызықты психология” республикалық ғылыми-практикалық журналы.

Мақсаты:
·      Қиындықты, кедергіні жеңуде ішкі тұлғалық қасиеттерін қолдану арқылы түрлі әдіс-тәсілдерді игеруге ықпал ету;
·      Өздеріне сенімділіктерін, қоғамға өзін ұсыну қабілеттерін арттыру.

Міндеті:
·      Оқушыларға болған оқиғаны талдауға, саралауға, оған сырттан қарауға мүмкіндік беру;
·      “Жағымсыз” қасиеттерді, ахуалдарды жағымдыға айналдыру тәсілдерін қарастыру мүмкіндігіне жол ашу;
·      Шығармашылық қиялды дамытуға ықпал ету.

Бағалау критерийі:
·      Жұмыстың байқау тақырыбына сай келуі
·      Авторлық жұмыстың түпнұсқалығы
·      Жаңа идеялар
·      Көркемдік мазмұндылығы

Сайыс жұмысын безендіруге қойылатын талаптар:
Әр жұмыс төмендегі ретпен безендірілуі тиіс:
·    байқау атауы;
·    жұмыс атауы (14 шрифт)
·    эссе түріндегі жұмыс көлемі 1 – 3 бет (word форматында орындалуы) болуы тиіс (міндетті түрде жіберетін файл байқауға қатысушының тегі, аты-жөнімен және жұмысының атауымен аталуы керек!).
·    автордың толық аты-жөні, жасы
·    жетекшісі болса, тегі, аты-жөні (толық)
·    білім мекемесі

Марапаттау: 1, 2, 3 орындар аралығында беріледі. Марапаттау құжаты ретінде оқушыға Диплом, жетекшіге Алғыс хат беріледі.

Байқау әділқазылары: байқау әділқазылары ғалым психологтар, практикалық психологтар, педагогтар, өнер және мәдениет саласының мамандарынан тұрады.

Байқау қорытындысы:
·      Байқауға жұмыстар әр айдың 1-нен 30-на дейін қабылданады.
·      Байқау қорытындысы байқау аяқталғаннан кейінгі келесі айдың 15-не дейін шығады және www.artpsy.kz сайтында ең үздік жұмыстар жарияланады.

Байқауға қатысатын жұмыстарды жіберу мекен-жайы:
E-mail: info@artpsy.kz

Байланыс:
Байқауды ұйымдастыру мен өткізу сұрақтары бойынша:
Телефон:8 777 146 1414; 8 7172 42 05 89.
E-mail:info@artpsy.kz

Байқауға қатысу жарнасын төлеу:
Байқауға қатысу жарнасы – 1000 тг. (әр қатысушы үшін жеке төленеді)
Оқушы жұмысының жетекшісіне Алғыс хат тегін беріледі.

Банк реквизиттері:
Төлем нұсқалары (өзіңізге ыңғайлысын таңдаңыз):

1) «Үйлесім» тренинг орталығы
ДСК: KZ128562204101411382
«ЦентрКредит» банкі АҚ, Астана қ. филиалы
БСК KCJBKZKX
ЖСН 770104450037
БЕК 19
ТТК 859
Төлем мақсаты: cайысқа қатысу үшін.

ЦентрКредит Банкінен төлегенде банк менеджерін “Жедел төлем” жүйесі бойынша деп ескертіңіз!

 

Құрметпен, басылымның бас редакторы
Ж.А.Қайырова

 

Уважаемые Учащиеся, Родители, Педагоги!
 
Республиканский Научно-Практический Журнал

«Қызықты Психология»
 
Приглашает На Республиканский
Дистанционный Конкурс Эссе Для Учащихся
«Моя История Успеха»

 

Конкурс проводится среди учащихся средних и старших классов школ республики.
Конкурс организовывается с целью развития у учащихся способов преодоления различных жизненных проблем, неудач.
Участник может в виде эссе рассказать о своих страхах, тревогах, и неуверенности в себе, также и о положительных качествах, состояниях, которые все вместе взятые впоследствии стали их помощниками на пути к достижению цели.

Участники конкурса: в конкурсе могут принять участие учащиеся школ и учреждений дополнительного образования республики в возрасте от 10 до 17 лет. (10-12 лет; 13-15 лет, 16-17 лет).

Сроки проведения: Ежемесячно (2018 г.)

Место проведения: официальный сайт журнала Қызықты психология www.artpsy.kz

Учредитель: Республиканский научно-практический, познавательно-психологический журнал Қызықты психология.

Цели:
·      Развитие у учащихся способов преодоления различных жизненных проблем, неудач с помощью своих внутренних качеств личности.
·      Развитие уверенности в себе на пути к достижению успеха.

Задачи:
·      Дать возможность посмотреть на произошедшее событие и оценивать, анализировать, увидеть его со стороны;
·     Содействовать нахождению способов превращения «негативных» качеств в позитивные;
·     Способствовать активизации творческого воображения.

Критерии оценивания:
·      Соответствие работы к представленной теме
·      Подлинность, оригинальность авторской работы
·      Новые идеи
·      Художественное содержание

Требования к оформлению конкурсных работ:
·      Каждая работа должна быть выполнена в следующем порядке:
·      Название конкурса;
·      Название работы (14 шрифт)
·      Объем эссе должен быть в пределах 1-2 страниц в формате word.
·      Качество рисунков, коллажей или фотографий должны быть четкими.
·      Фамилия, имя, отчество автора (полностью), его возраст
·      Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
·      Учреждение образования

Награждения:
·      Присуждается 1, 2, 3 места.
·      В качестве награды вручается Диплом и Благодарственное письмо.
·      Благодарственное письмо руководителю участника конкурса вручается бесплатно!

Жюри конкурса: жюри конкурса ученые психологи, практические психологи, педагоги, специалисты сферы искусства и культуры.

Результаты конкурса:
·      Конкурсные работы принимаются с 1 по 30 число каждого месяца 2018 г.
·      По результатам конкурса лучшие работы будут объявлены и размещены на сайте www.artpsy.kz до 15 числа следующего месяца после окончания конкурса.

Конкурсные работы нужно отправить на следующий электронный  адрес:
info@artpsy.kz

Контакты:
Вопросы по организации и проведению конкурса:
8 777 146 1414; 8 7172 42 05 89.
E-mail: info@artpsy.kz

Оргвзнос для участия в конкурсе:
Оргвзнос для участия – 1000 тг. (за каждого участника отдельно оплачивается)

Варианты оплаты (выберите удобный вам вариант оплаты):

1) «Үйлесім» тренинг орталығы
ИИК: KZ128562204101411382
АО Банк «ЦентрКредит» филиал г.Астана,
БИК KCJBKZKX
ИИН 770104450037
КБЕ 19
КНП 859
Назначение платежа: за участие в конкурсе.

 

С уважением, главный редактор
Ж.А.Кайырова