Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

Журналға жазылу — 2020

Білім беру мекемелері басшыларына,
психолог, педагог мамандарға

Республикалық ғылыми-практикалық
“Қызықты психология” басылымына 2020 жылға  жазылу мен мақала қабылдау талаптары

1.  2020 жылға журналдың қағаз нұсқасының 12 санына жазылған оқырманның 4 материалы (электрондық нұсқасына жазылғандардың 3 материалы тегін шығады) жыл соңына дейін тегін жарияланады.

2.  2020 жылдың I-ші немесе II-ші жартыжылдығына кем дегенде 6 айға жазылған оқырманның 3 материалы, электрондық нұсқасына жазылғандардың 2 материалы жыл соңына дейін тегін жарияланады.

3.     Журналға мақала беруші емес, жұмыс жасайтын мекемесі жазылған жағдайда, дәлелдейтін құжаты болса (журналға жазылған түбіртек көшірмесін мақалаға тіркеу керек), 50%  жеңілдік беріледі, яғни 2450 теңге ғана төлейсіз.

4.     Журналға тек 3 айға жазылған оқырман мақала жариялау үшін төлемақысының 50%-ын, яғни 2450  теңге төлейді.

5.     Егер мақала беруші де, жұмыс жасайтын мекемесі де жазылмаған жағдайда мақала жариялау төлемақысы – 4900  тг.

6.     Журналдың ресми www.artpsy.kz сайтында мақала жариялап, жарияланым куәлігін алу төлемақысы 1500 тг.

7.     Басылым ұйымдастыратын байқауларға қатысуға 10% жеңілдік бар.

8.    Басылымға жазылып, түбіртек көшірмесін жіберген барлық оқырманға ынталандыру марапаты ретінде алғыс хат, құрмет грамотасы беріледі.

9.   Журнал мұқабасына шығуға 20% жеңілдік ұсынамыз.

10.     Журналға «Қазпошта», «ЕвразияПресс», «ЭврикаПресс», «ЕрнұрПресс», «Экспресс почта» агенттіктері арқылы жазылуға болады. Индексі 74077.

11.  Қағаз нұсқасына жазылу (тек жазылым агенттіктері арқылы (10 пунктті қараңыз)): 3 айға – 2350,80 тг., 6 айға – 4701,60 тг., 1 жылға – 9403,20 тг.

12.  Электрондық нұсқасына (pdf нұсқасы жазылушының электрондық поштасына жіберіледі) жазылу (редакцияға тікелей төлем арқылы): 3 айға – 1500 тг., 6 айға – 3000 тг., 1 жылға – 6000 тг.

13. Редакцияның банк реквизиттері:
«Үйлесім» тренинг орталығы ЖК
ДСК: KZ128562204101411382
«ЦентрКредит» банкі АҚ, Астана қ. филиалы
БСК KCJBKZKX
ЖСН 770104450037
БЕК 19
ТТК 859
Төлем мақсаты: журналдың электрондық нұсқасына жазылу үшін

14. Оқырман анкетасын жүктеп алу сілтемесі: Оқырман анкетасы

 

Журналдың ресми электрондық нұсқасы: www.artpsy.kz

Facebook: @kyzyktypsychologia

Instagram: @kyzyktypsychologia

Телеграм: @kyzyktypsychologia

Электрондық пошта: info@artpsy.kz

Байланыс телефондары: 8 775 326 8292; 8 777 146 14 14; +7 (717) 2420589


Руководителям учебных заведений,
психологам, педагогам

 

Условия подписки и публикации материалов в республиканском научно-практическом журнале “Қызықты психология” на 2020 год

1.   Читатель оформивший подписку на 12 месяцев может бесплатно подать до 4 материалов (читатель оформивший подписку на электронную версию может опубликовать бесплатно 3 материала) на публикацию в журнале.

2.  Читатель оформивший подписку на 6 месяцев может бесплатно подать до 3 материалов  (читатель оформивший подписку на электронную версию может опубликовать бесплатно 2 материала) на публикацию в журнале.

3.    В случае, если подписка оформлена на организацию (нужно предоставить копию квитанции о подписке) где работает автор публикации, автору предоставляется 50% скидка, в итоге оплата за публикацию составит только 2450 тг.

4.    Читателю оформившего подписку на 3 месяца также предоставляется 50% скидка, в итоге автор оплачивает за публикацию материала в издании только 2450 тг.
5.    Стоимость публикации без подписки 4900 тг. (в случае если у публикации два и более авторов, каждый автор отдельно оплачивает за публикацию).

6.   Публикация материалов и получение свидетельства о публикации в электронной версии журнала www.artpsy.kz — 1500 тг.

7.   На участие в конкурсах от нашего издания предоставляется 10% cкидка.

8.   Читателю выславшему в адрес редакции копию квитанции о подписке вручается благодарственное письмо и почетная грамота. 

9.  Для выхода на обложке журнала читателю предоставляется 20% скидка от стоимости тарифа.

10.    Подписку на журнал можно оформлять через агентства «Казпочта», «ЕвразияПресс», «ЭврикаПресс», «ЕрнұрПресс», «Экспресс почта». Индекс подписки — 74077.

11.   Стоимость подписки на бумажную версию (только через подписные агентства (смотрите пункт 9)) на 3 месяца — 2350,80  тг., на 6 месяцев – 4701,60  тг., на 12 месяцев 9403,20  тг.

12.  Стоимость подписки на электронную версию на 3 месяца — 1500 тг., на 6 месяцев – 3000 тг., на 12 месяцев 6000 тг. После оплаты подписчику следует отправить на электронную почту редакции копию чека и заполненную анкету читателя, далее  ежемесячно PDF версия журнала будет высылаться на электронную почту подписчика. Оплатить нужно только на банковский счет редакции.

13.  Банковские реквизиты редакции:
«Үйлесім» тренинг орталығы
ИИК: KZ128562204101411382
АО Банк «ЦентрКредит» филиал г.Астана,
БИК KCJBKZKX
ИИН 770104450037
КБЕ 19
КНП 859
Назначение платежа: за подписку на электронную версию журнала.

14.  Ссылка для скачивания анкеты читателя: Анкета читателя

 

Официальный сайт журнала: www.artpsy.kz

Facebook: @kyzyktypsychologia

Instagram: @kyzyktypsychologia

Телеграм: @kyzyktypsychologia

Электронная почта: info@artpsy.kz

Контактные телефоны: 8 777 146 14 14; +7 775 326 8292; +7 (717) 2420589