Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

«Ерекше сыйлық» байқауы — Конкурс «Чудесный подарок»

«Ерекше сыйлық» шығармашылық байқауы
(3-17 жас аралығындағы балабақша тәрбиеленушілері мен
бастауыш, орта, негізгі сынып оқушыларына арналған)

Өткізу мерзімі: 02.12.2019 – 10.01.2020

Сыйлық – ол қоғамда, отбасында, адамдар арасындағы қарым-қатынаста бір-біріне деген сүйіспеншілік сезімін оятатын ерекше нәрсе. Өміріңізде ерекше есте қалған өзіңіз алған немесе өзіңіз сыйлаған әлде алда тосыннан алуды күтетін «ерекше сыйлық» жайлы ойларыңызбен бөлісуге шақырамыз.

Байқауды ұйымдастырушы: “Қызықты психология” республикалық ғылыми-практикалық журналы

Мақсаты: балалардың өзіндік жетілуіне жағдай жасау; талантты және дарынды балаларды анықтау, оларды қолдау; отбасы құндылықтарын сақтау; қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру; бала тұлғасының ақыл-ой және шығармашылық қабілеттерінің дамуына ықпал ету; балаларды өнер, сұлулық, шығармашылықты сүюге, бағалауға баулу; баланың танымдық қабілеттерін дамыту.

Байқауға балалардың келесідей шығармашылық жұмыстары қабылданады:
—       Көркемсурет
—       Аппликация (жапсырмалар, бастырма)
—       Қолдан жасалған бұйымдар
—       Бейнебаян
—       Фотосурет
—       Эссе

Байқаудың өткізілу тәртібі
1.    Байқауға балалардың жұмыстары тек электрондық нұсқада қабылданады (көркемсурет түрлі-түсті көшірме жасалған түрінде немесе түсірілген сурет (фото) түрінде; бейнеролик 3-7 минут аралығында; эссе 1-2 бет, 14 шрифт, word форматында орындалуы қажет);
2.    Байқауға қатысушылар жұмысына тек психолог қана емес, кез-келген педагог, ата-ана да жетекшілік ете алады;
3.    Жіберілетін жұмыста: байқау атауы; жұмыс атауы; автордың толық аты-жөні, жасы; жетекшісінің тегі, аты-жөні (толық); білім мекемесі көрсетілуі қажет.

Марапаттау: 1, 2, 3 орындар аралығында беріледі. Марапаттау құжаты ретінде балаға Диплом, жетекшіге Алғыс хат беріледі.

Байқау әділқазылары: байқау әділқазылары ғалым психологтар, практикалық психологтар, педагогтар, өнер және мәдениет саласының мамандарынан тұрады.

Байқау қорытындысы:
·  Байқауға жұмыстар 2019 жылдың 02 желтоқсанынан 2020 жылдың 10 қаңтарына дейін қабылданады.
·  Байқау қорытындысы 2020 жылғы 20 қаңтарға дейін шығады және www.artpsy.kzсайтында ең үздік жұмыстар жарияланады.

Байқауға қатысатын жұмыстарды жіберу мекен-жайы:
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Байқауды ұйымдастыру мен өткізу сұрақтары бойынша:
Телефон: 8 775 326 8292; 8 777 146 1414.
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Байқауға қатысу жарнасын төлеу:
Байқауға қатысу жарнасы – 1000 тг. (әр қатысушы үшін жеке төленеді)
Бала жұмысының жетекшісіне Алғыс хат тегін беріледі.

Банк реквизиттері:

1) «Үйлесім» тренинг орталығы
ДСК: KZ128562204101411382
«ЦентрКредит» банкі АҚ, Астана қ. филиалы
БСК KCJBKZKX
ЖСН 770104450037
БЕК 19
ТТК 859
Төлем мақсаты: cайысқа қатысу үшін.

ЦентрКредит Банкінен төлегенде банк менеджерін “Жедел төлем” жүйесі бойынша деп ескертіңіз!

 


«Чудесный подарок»
Творческий конкурс для детей дошкольного
и школьного возраста
(с 3 до 17 лет)

Сроки проведения: с 02.12.2019 по 10.01.2020 г.

Подарок – особое чувство, которое пробуждает любовь друг другу, возбуждает доброе чувство между людьми в обществе и в семье. Мы приглашаем вас поделиться со своими мыслями об «особом подарке» или приятными моментами, который вы получили в своей жизни.

Место проведения: официальный сайт журнала Қызықты психология www.artpsy.kz

Учредитель: Республиканский научно-практический, познавательно-психологический журнал Қызықты психология.

Цели и задачи конкурса:
Создание условий для самореализации детей всех возрастов; выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; актуализация семейных ценностей; содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка; воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; стимулирование познавательных интересов ребёнка.

В конкурс принимаются следующие работы:
· Рисунки
· Аппликации
· Поделки
· Видеоролики
· Фотографии
·  Эссе

Условия и порядок проведения конкурса:
·  На конкурс принимаются творческие работы в отсканированном или сфотографированном виде, копия красочной иллюстрации разных цветов или фото, которые сами сфотографировали, видеоролик с интервалом 3-7 минут, эссе 1-2 страницы 14 шрифт в формате Word.
·  Участник конкурса (психолог, педагог учреждений любого типа, или родитель (законный представитель) ребенка) представляет конкурсные работы, авторами которых являются дети 3-17 лет.
·  Каждая работа должна быть выполнена в следующем порядке: название конкурса; название работы (14 шрифт); качество рисунков, коллажей или фотографий должны быть четкими; фамилия, имя, отчество автора (полностью), его возраст; фамилия, имя, отчество руководителя (полностью); учреждение образования.

Награждения:
·   Присуждаются 1, 2, 3 места.
·   В качестве награды вручается Диплом и Благодарственное письмо.
·   Благодарственное письмо руководителю участника конкурса вручается бесплатно!

Жюри конкурса: жюри конкурса ученые психологи, практические психологи, педагоги, специалисты сферы искусства и культуры.

Результаты конкурса:
·   Конкурсные работы принимаются с 02.12.2019 по 10.01.2019 г.
·   По результатам конкурса лучшие работы будут объявлены и размещены до 20 января 2020 года на сайте www.artpsy.kz после окончания конкурса.

Конкурсные работы нужно отправить на следующий электронный адрес:
konkurs@artpsy.kz

Вопросы по организации и проведению конкурса:
Телефоны: 8 775 326 8292; 8 777 146 1414;
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Оргвзнос для участия в конкурсе:
Оргвзнос для участия – 1000 тг. (за каждого участника отдельно оплачивается)

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса

«Үйлесім» тренинг орталығы
ИИК: KZ128562204101411382
АО Банк «ЦентрКредит» филиал г.Астана,
БИК KCJBKZKX
ИИН 770104450037
КБЕ 19
КНП 859
Назначение платежа: за участие в конкурсе.

 

«Ерекше сыйлық» байқауының ережесі / Положение конкурса «Чудесный подарок»