Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

Журналға жазылу — 2023

Шығ. № 012 «10» қазан 2022

Ақпараттық хат
 
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!

Психолог, педагог мамандарға арналған республикалық
ғылыми-практикалық “Қызықты психология” кәсіби журналы
2023 жылы толық электрондық форматқа көшеді
Жазылу индексі 74077
Журналға жазылу бағасы және редакция ұсыныстары

Электрондық формат деген не? Журнал pdf форматта оқырманның электрондық поштасына жіберіледі

Жазылу мерзімі

1 жыл 6 ай

3 ай

Қалай жазылуға болады?

«Қазпошта» АҚ, «Ернұр Пресс» агенттіктері және редакция шотына тікелей төлем арқылы «Қазпошта» АҚ, «Ернұр Пресс» агенттіктері және редакция шотына тікелей төлем арқылы Редакция шотына тікелей төлем арқылы
Жазылу бағасы 6000 тг 3000 тг 2000 тг
Редакция ұсыныстары:
Мақаланы тегін немесе жеңілдікпен жариялау 3 мақала 2 мақала 50% жеңілдік
Журналға жұмыс орны жазылған жағдайда мақала берушіге берілетін жеңілдік 50%

(2600 тг)

50%

(2600 тг)

50%

(2600 тг)

Байқауларға қатысуға жеңілдік 10% 10% 10%
Мақаланың жарияланғаны жөнінде куәлік беру 2500 тг 2500 тг 2500 тг

 

Редакцияның банк реквизиттері: Редакциямен хабарласу
«Үйлесім» тренинг орталығы ЖК
ДСК KZ128562204101411382
«ЦентрКредитБанкі» АҚ Астана қалалық филиалы
БСК KCJBKZKXЖСН 770104450037
БЕК 19 ТТК 859Төлем мақсаты: журналға жазылу үшін
Сайт: www.artpsy.kz

Facebook: @kyzyktypsychologia

Instagram: @kyzyktypsychologia

Telegram: @kyzyktypsychologia

Электрондық пошта: info@artpsy.kz

8 777 1461414; +7 (717) 2420589

 

 

Исх. № 012 «10» октября 2022 г.

Информационное письмо
 

Уважаемые читатели!
Республиканское научно-практическое профессиональное
издание для психологов и педагогов “Қызықты психология”
в 2023 году полностью переходит в формат электронного выпуска
 
Подписной индекс – 74077
Тарифы для подписки и предложения редакции

Что такое электронный формат издания? Журнал в pdf формате высылается на электронную почту читателя
Срок подписки

на 1 год

на 6 месяцев на 3 месяца
Как подписаться? Через редакцию или агентства АО «Казпочта» и «Ернур Пресс» Через редакцию

или агентства АО «Казпочта» и

«Ернур Пресс»

Через редакцию
Подписная цена 6000 тг 3000 тг 2000 тг
Предложения редакции:
Бесплатная публикация материала 3 материала 2 материала Скидка 50%
Если подписка оформлена по месту работы автора, скидка составит 50%

(2600 тг)

50%

(2600 тг)

50%

(2600 тг)

Скидки на участие

в конкурсах от редакции

10% 10% 10%
Свидетельство о публикации материала 2500 тг 2500 тг 2500 тг

 

Банковские реквизиты редакции: Контакты
Бенефициар: ИП «Үйлесім» тренинг орталығы
ИИК: KZ128562204101411382
Банк: АО «Банк ЦентрКредит» филиал г.Астана
БИК: KCJBKZKXИИН 770104450037
КБЕ 19 КНП 859Назначение платежа: за подписку на журнал
Сайт журнала: www.artpsy.kz

Facebook: @kyzyktypsychologia

Instagram: @kyzyktypsychologia

Telegram: @kyzyktypsychologia

Электронная почта: info@artpsy.kz

Телефоны редакции:  8 777 1461414;

+7 (717) 2420589

 

Қосымша

Оқырман анкетасын жүктеп алу — Скачать анкету читателя

«Қызықты психология» журналының

2023 жылғы оқырманы туралы мәлімет

Назар салыңыз!

Төмендегі кестенің әр бөлімін міндетті түрде толтырып

және жазылу төлемақысының көшірмесін де тіркеу керек!

Оқырманның толық аты-жөні
Журналдың нұсқасы (тиістісінің астын сызыңыз) Электрондық нұсқасы (pdf) – 1 жыл Электрондық нұсқасы (pdf)– 6 ай Электрондық нұсқасы (pdf)

– 3 ай

Мекен-жайы
Телефоны

(елді-мекенінің кодын көрсету керек )

Ұялы:

Жұмыс:

Электрондық мекен-жайы (email)

Оқырманның жұмыс істейтін мекемесі туралы мәлімет:

Облысы
Қала, аудан
Жұмыс орны
Оқырманның қызметі
Жазылым түбіртегі немесе банк чегі

Кестенің дұрыс толтырылуына мұқият болыңыз!

Данные читателя журнала «Қызықты психология» на 2023 год 

Внимание!

Каждый пункт таблицы обязателен к заполнению,

также нужно прикрепить к анкете копию квитанции о подписке!

ФИО читателя (полностью)
Версия журнала (подчеркните нужную) Электронная версия (pdf) – 1 год Электронная версия (pdf) – 6 мес. Электронная версия

(pdf) – 3 мес.

Домашний адрес
Телефон

(указать код населенного пункта

Моб.:

Раб.:

Электронный адрес (e-mail)
Сведения о месте работы читателя:
Область
Город, район
Наименование учреждения
Должность читателя
Копия квитанции о подписке или банковского чека об оплате

Будьте внимательны при заполнении таблицы!