Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

«Жас ерекшеліктеріне сәйкес психологиялық қызмет көрсету» байқауы

Мына сілтеме бойынша байқау ережесін жүктеп алыңыз / Скачайте положение конкурса по ссылке ниже👇

«Жас ерекшеліктеріне сәйкес психологиялық қызмет көрсету» республикалық байқауы ережесі

 

«ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ СӘЙКЕС ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СЫРТТАЙ БАЙҚАУЫ

Өткізу мерзімі: 2020 ж. 10 қазан – 10 қараша

 

Қатысушылар: Қазақстан Республикасы білім беру мекемелері, мектепке дейінгі білім беру мекемелері, жалпы білім беру мекемелері, психологиялық қолдау орталықтары, сауықтыру орталықтары мен колледж педагогтарын, педагог-психолог, әлеуметтік педагог мамандарын өз тәжірибелерімен бөлісуге шақырамыз.
Байқауға педагогикалық-психологиялық қызмет көрсету барысындағы кез келген жұмысыңызды ұсынып, жіберуіңізге болады: психодиагностикалық әдістеме, тренинг, кеңес, презентация, сурет, методикалық әдістеме, авторлық бағдарлама, эссе.

Байқауға келесі номинациялар бойынша жұмыстар қабылданады:
1. Психологтың мектеп жасына дейінгі балалармен жұмысы (балалардың балабақшаға бейімделу кезеңі; қарым-қатынас дағдылары және мінез-құлықтың қалыптасуы; танымдық үрдістерге (түйсік, қабылдау, қиял, ес, ойлау, сөйлеу) байланысты психодиагностика және түзету жұмыстары; ойын іс-әрекеті; өте белсенді балалармен түзету-дамыту жұмыстары; теледидар, телефонға немесе т.б. тәуелділік; бала бойындағы қорқыныш, агрессия т.б. сезімдерімен жұмыс; балалармен жұмыста қолданатын әдістер (құм терапиясы, арт-терапия, ертегі терапиясы, ойын т.б.), психологтың ата-аналармен және тәрбиелеушілермен жұмысы т.б.);
2. Психологтың бастауыш сынып оқушыларымен жұмысы (психодиагностика және түзету, кеңес беру, алдын алу жұмыстары; бейімделу кезеңі; күн тәртібінің өзгеруі; қарым-қатынас дағдыларын игеру; мінез-құлықтың қалыптасуы; танымдық үрдістердің дамуы; оқу іс-әрекетіне қызығушылық; теледидар, телефонға немесе т.б. тәуелділік; бала бойындағы тұйықтық, қорқыныш, агрессия т.б. сезімдерімен жұмыс; дарынды балаларды анықтау; қиын балалармен жұмыс; инновациялық әдістер; психологтың ата-аналармен және педагогтармен жұмысы т.б.);
3. Психологтың жеткіншек жастағы балалармен жұмысы (5-9 сынып аралығында бейімделу кезеңі; өзін-өзі бағалау, өз-өзіне сенімділікті қалыптастыру; эмоцияның тұрақсыздығы; өзіндік «Меннің» қалыптасуы; девиантты және аутоагрессивті балалармен жұмыс; дарынды балалармен жұмыс; тәлім тәрбиелік ағартушылық (ішімдік, темекіге әуестік т.б.) және үйірме жұмыстары; компьютер, телефонға немесе т.б. тәуелділік; бойындағы мазасыздық, қобалжу т.б. сезімдерімен жұмыс; инновациялық әдістер; психологтың ата-аналармен және педагогтармен жұмысы т.б.);
4. Психологтың жасөспірімдермен жұмысы (10-11 сынып оқушылары немесе колледж білім алушыларымен кәсіби бағдарлау жұмыстары; бейімделу кезеңіне байланысты жұмыстар; девиантты және аутоагрессивті балалармен жұмыс; тәлім тәрбиелік ағартушылық (ішімдік, темекіге әуестік, ерте жүктілік т.б.) жұмыстар; компьютер, телефонға немесе т.б. тәуелділік; бойындағы қорқыныш, агрессия, мотивацияның болмауы, т.б. сезімдерімен жұмыс; инновациялық әдістер; психологтың ата-аналармен және педагогтармен жұмысы т.б.);
5. Сіз ұсынған номинация бойынша

Байқау жұмыстарына қойылатын талаптар:
—       Жұмыстар презентация (16-25 бет аралығы), бейнеролик (3-7 минут аралығы), мәтін (Microsoft Word бағдарламасында терілуі (негізгі мәтін қарпі Times New Roman, қарпінің мөлшері 12 пт, жол аралық интервалы бір) қажет.
— Ұсынылатын материалдарға жас ерекшелік және тақырыптық шектеулер қойылмайды.
— Жұмыс мазмұны сайысқа қатысушының жұмыс жүргізу тәжірибесі бар әріптестері қолдана алуы үшін анық және түсінікті тілмен жазылуы керек.

Үздік жұмыстар Республикалық ғылыми-практикалық, танымдық-психологиялық «Қызықты психология» журналында және ресми сайтында жарияланады.

Сайыс әділқазылары
Cайыс әділқазылары ұйымдастыру комитетінің отырысында бекітіледі.
Әділқазылар құрамына кәсіби психологтар, білім мен ғылым салаларының мамандары кіреді.
Сарапшылардың соңғы шешімі талқылауға жатпайды.

Жеңімпаздарды марапаттау: 
—   Байқау нәтижесі 2020 ж. 20 қарашасына дейін шығады.
—   Байқауға қатысушыларға ұйымдастыру жарнасы төленген соң I, II, III дәрежелі электрондық диплом мен алғыс хат беріледі.
—   Редакция шешімі бойынша ең үздік жұмыс авторларының бірі журналдың кезекті сандарының бірінде мұқабаның басты бетіне тегін шығады.

Ұйымдастыру жарнасы – 2500 тг.

Ұйымдастыру комитеті байқауға қатысуға үміткерге себебін түсіндірмей қатыстырмауға құқылы. Ұйымдастыру алқасы байқауқа қатысуға үміткерлермен, жеңімпаздармен хат жазыспайды.

Төлемақы
Сайысқа қатысу төлемақысы – 2500 тг.
Төлемді төменде көрсетілген банк есепшотына аудару керек (немесе төлемнің басқа түрін таңдау үшін редакцияға хабарласыңыз)
«Үйлесім» тренинг орталығы ЖК
ДСК KZ128562204101411382
«ЦентрКредитБанкі» АҚ Астана қалалық филиалы
БСК KCJBKZKX
ЖСН 770104450037
БЕК 19 ТТК 859
Төлем мақсаты: сайысқа қатысу үшін

Басқа төлем карталары осы беттің жоғарғы жағындағы сілтемеде берілген. Жүктеп алыңыз!

Байланыс: хат алмасу үшін, өтінімді, жұмысты, ұйымдастыру жарнасы туралы төлемді растау түбіртегін жіберу үшін қолданылатын электрондық пошта konkurs@artpsy.kz
Назар аударыңыз: байқау жұмыстары, төлем көшірмелері, қатысушы анкеталары WhatsApp-қа қабылданбайды.
Телефон: +7 775 326 82 92, +7 777 146 1414

Сәттілік тілейміз!


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС
«ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СООТВЕТСТВИИ
С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ»

Cроки проведения конкурса: с 10.10.2020 по 10.11.2020 г.

 

Участники: В конкурсе могут принять участие педагоги, психологи, социальные педагогиобразовательных учреждений, в том числе дошкольных учреждений, школ различного типа, колледжей, психолого-медико-социальных центров, центров психологической поддержки, социально-психологической адаптации, учреждений дополнительного образования, расположенных на территории Республики Казахстан.

На конкурс вы можете представить любую работу в процессе психолого-педагогического обслуживания, психодиагностическую методику, тренинг, консультации, методическое пособие, авторскую программу, эссе и т.д.

На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
1. Работа психолога с детьми дошкольного возраста (этап адаптации детей к детскому саду; формирование навыков общения и поведения; психодиагностика; работа связанная с познавательными процессамии (ощущение, восприятие, воображение, память, мышление, речь); игровая деятельность; работа с очень активными детьми; устранение зависимости от телевизора, телефона и т.д.; работа с чувствами агрессии, страха у ребенка; применяемые методы в работе с детьми (песочная терапия, арт-терапия, сказочная терапия, игры и т.д.); работа психолога с родителями и воспитателями).
2. Работа психолога с учащимися начальных классов (психодиагностика и психокоррекция, консультация, профилактическая работа; этап адаптации детей к школе; изменение режима дня; приобретение навыков общения; формирование поведения; развитие познавательных процессов; интерес к учебной деятельности; устранение зависимости от телевизора, телефона и т.д.; работа с чувствами агрессии, страха у ребенка; выявление одаренных детей; работа с трудными детьми; инновационные методы; работа психолога с родителями и педагогами).
3. Работа психолога с детьми подросткового возраста (5-9 класс): период адаптации; самооценка, формирование уверенности в себе; отсутствие эмоции; формирование собственного «Я»; работа с девиантными и аутоагрессивными детьми; работа с одаренными детьми; воспитательное просвещение (алкоголь, увлечение табакокурением и др.); инновационные методы; работа психолога с родителями и педагогами).
4. Работа психолога со старшеклассниками (профориентационная работа с учащимися 10-11 классов или обучающимися в колледже; работа на адаптационный период; работа с девиантными и аутоагрессивными детьми; воспитательная просветительная работа (алкоголь, увлечение сигаретой, ранняя беременность и т.д.); самооценка, формирование уверенности в себе; работа с чувствами страха, агрессии, отсутствием мотивации и т.д.; инновационные методы; работа психолога с родителями и педагогами).
5. Предложите свой вариант.

Требования к конкурсной работе:
—   Нет никаких возрастных и жанровых ограничений.
—   Варианты работ: презентация (размером 11-25 страниц); видеролик (протяженностью 3-7 минут); текстовой документ в формате Word (отпечатаны Times New Roman шрифтом 12 пт, межстрочный интервал должен быть один).
—   Содержание конкурсной работы должно быть написано ясным и понятным языком, чтобы ваши коллеги могли их использовать в своей работе.
—   О том где и насколько успешно проведена работа (как пример вашего собственного опыта), поделитесь (картинку, фотографии в формате jpg).

Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте и бумажной версии Республиканского научно-практического, познавательно-психологического журнала «Қызықты психология»

Жюри конкурса:
— Жюри конкурса по номинациям утверждается на заседании оргкомитета.
— В состав жюри входят профессиональные психологи, работники образования и науки.
— Решение экспертов является окончательным и не подлежит обсуждению.

Награждение победителей:
Результаты конкурса будут объявлены до 20 ноября 2020 года.
—    Участники конкурса получат электронные ДИПЛОМЫ I, II, III степени и благодарственные письма.
—    По окончании конкурса редакция выберет одного участника среди победителей для выхода на обложке журнала.

Оргкомитет может отказать в участии в конкурсе претенденту без объяснения причин. Оргкомитет не вступает в переписку с претендентами, участниками и победителями.

Реквизиты для оплаты оргвзноса:
Оргвзнос за участие в конкурсе составляет — 2500 тг.

Банковские реквизиты для оплаты через любой банк или Казпочту РК
«Үйлесім» тренинг орталығы
ИИК: KZ128562204101411382
АО Банк «ЦентрКредит» филиал г.Астана
БИК KCJBKZKX
ИИН 770104450037
КБЕ 19
КНП 859
Назначение платежа: за участие в конкурсе.

Обратите внимание! Другие способы оплаты указаны в ссылке в начале текста.

Контакты для переписки, отправки заявок, работ, подтверждения оплаты изготовления сертификатов, свидетельств, дипломов используется электронная почта konkurs@artpsy.kz
Обратите внимание: конкурсные работы, чеки взносов, анкеты на WhatsApp не принимаются.

Вопросы по организации и проведению конкурса: +7 775 326 8292; 8 777 146 1414.
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Желаем удачи!