Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

Редколлегия

«ҚЫЗЫҚТЫ ПСИХОЛОГИЯ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ, ТАНЫМДЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖУРНАЛЫ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ, ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

«ҚЫЗЫҚТЫ ПСИХОЛОГИЯ»

2008 жылдың қаңтар айынан шыға бастады

Выходит с января 2008 года

Құрылтайшы / Учредитель:

 • «Үйлесім» тренинг орталығы / Тренинг центр «Үйлесім»
 • ҚР Ақпарат және байланыс Министрлігінің №11837-Ж куәлігі 07.07.2011 ж. берілген.
 • Cвидетельство о регистрации СМИ №11837-Ж от 07.07.2011 г. выдано Министерством Информации и связи РК
 • Алғашқы есепке қою мерзімі: 16.10.2007 ж.

Жазылу индексі / Подписной индекс:

 • 74077

Бас редактор / Главный редактор

 • Жаңагүл ҚАЙЫРОВА

Редакциялық алқа / Редакционная коллегия:

 • АҚАЖАНОВА Алма – психология ғылымдарының докторы, профессор
 • АУТАЛИПОВА Ұлдар – психология ғылымдарының кандидаты, доцент
 • БАЙЗДРАХМАНОВА Әлия – практикалық психолог, психология ғылымдарының кандидаты
 • БАПАЕВА Мәриям – психология ғылымдарының кандидаты, доцент
 • БОГАЧЕВА Наталья – PhD докторы (психология бағыты бойынша)
 • ҚАБЕКЕНОВ Ғабит – PhD докторы (педагогика бағыты бойынша)
 • МҰСТАФАЕВ Сәдуақас – медицина ғылымдарының докторы, жоғарғы қоғамдық денсаулық сақтау мектебінің профессоры
 • МЫРЗАТАЕВА Бибімәрияш – психология ғылымдарының кандидаты, доцент
 • ХАМЗА Абдол-Бахи — психология ғылымдарының докторы, профессор
 • ШЕРЬЯЗДАНОВА Хорлан – психология ғылымдарының докторы, профессор