Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

Балалар мен оқушыларға арналған байқаулар

Оқушыларға арналған байқаулар ережесін жүктеп алу

«Қызықты психология»

республикалық ғылыми-практикалық журналының

балалар мен оқушыларға арналған байқаулары

(2020 жылдың 20 ақпан – 31 наурыз аралығында)

 

1.  «Алғыс айту парызым!» байқауы
Балалар бойында еліне, отбасына, бір-біріне деген мейірбандық, құрмет көрсету, ризашылық сезімдерін дамыту, достық пен толеранттылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу.

2.  «Көктем – өмір бастауы!» байқауы
Балалар бойында танымдық, эстетикалық білімдерін арттыру, табиғатты, әсемдікті сүюге, аялауға тәрбиелеу, өзіне және өмірге деген махаббат сезімін дамыту.

3.  «Асыл анам» байқауы
Отбасы құндылықтарын сақтау, анаға деген құрмет, сыйластық, махаббат сезімін дамыту.

4.  «Қош келдің, әз Наурыз» байқауы
Ұлттық құндылықтарды, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарды дәріптеу. Ұлтжандылыққа, ұйымшылдыққа, шығармашылыққа, өнерге баулу.

5.  «Әл-Фараби – өркениеттің ойшылы» байқауы
Балалар бойындағы шығармашылық қабілеттерін, отансүйгіштік сезімдерін дамыту. Тарихты, ұлы тұлғалардың өмірін, еңбектерін зерттеп, талдауға, әлемнің екінші ұстазы әл-Фарабидің даналық философиялық еңбектерін оқып, білуге баулу, жан-жақты тұлға болып жетілуге атсалысу.

6.  «Хакім Абай даналығы» байқауы
Ұлы Абайдың өлеңдері, қара сөздері арқылы оқу-танымдық, шығармашылық қабілеттерін арттыру, эстетикалық тәрбиеге баулу.

Байқауды ұйымдастырушы: “Қызықты психология” республикалық ғылыми-практикалық журналы

Мақсаты: балалардың өзіндік жетілуіне жағдай жасау; талантты және дарынды балаларды анықтау, оларды қолдау; отбасы құндылықтарын сақтау; қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру; бала тұлғасының ақыл-ой және шығармашылық қабілеттерінің дамуына ықпал ету; балаларды өнер, сұлулық, шығармашылықты сүюге, бағалауға баулу; баланың танымдық қабілеттерін дамыту.

Қатысушылар: байқауға 3-17 жас аралығындағы балабақша тәрбиеленушілері мен бастауыш, орта, негізгі сынып оқушылары қатыса алады.

Байқауға балалардың келесідей шығармашылық жұмыстары қабылданады:
—     Көркемсурет ;
—     Аппликация (жапсырмалар, бастырма);
—     Қолдан жасалған бұйымдар;
—     Бейнебаян;
—     Фотосурет;
—     Эссе

Білім беру мекемелерінің тәрбиеленушілері мен оқушылары осы тақырыптар аясында дайындаған жұмыстарын жіберуіне болады.

Байқаудың өткізілу тәртібі
1.  Байқауға жұмыстар тек электрондық нұсқада қабылданады (көркемсурет түрлі-түсті көшірме жасалған түрінде немесе түсірілген сурет (фото) түрінде; бейнеролик 3-7 минут аралығында; эссе 1-3 бет, 14 шрифт, word форматында орындалуы қажет);
2.  Байқауға қатысушылар жұмысына тек педагог, психолог қана емес, кез-келген ата-ана да жетекшілік ете алады;
3.  Жіберілетін жұмыста: байқау атауы; жұмыс атауы; автордың толық аты-жөні, жасы; жетекшісінің тегі, аты-жөні (толық); білім мекемесі көрсетілуі қажет.

Марапаттау: 1, 2, 3 орындар аралығында беріледі. Марапаттау құжаты ретінде балаға Диплом, жетекшіге Алғыс хат беріледі.

Байқау әділқазылары: ғалым психологтар, практикалық психологтар, педагогтар, өнер мен мәдениет саласының мамандары кіреді.

Байқау қорытындысы:
·     Байқауға жұмыстар 2020 жылдың 20 ақпанынан 2020 жылдың 31 наурызына дейін қабылданады.
·     Қатысушылар жұмыстары қабылданған уақыттан кейін 7 жұмыс күні аралығында нәтижесі шығады.
·     Байқаудың жалпы қорытындысы 2020 ж. 10 cәуірге дейін шығады және ең үздік жұмыстар www.artpsy.kz сайтында жарияланады.

Байқауға қатысатын жұмыстарды жіберу мекен-жайы:
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Байқауды ұйымдастыру мен өткізу сұрақтары бойынша:
Телефон: 8 775 326 8292; 8 777 146 1414.
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Байқауларға қатысу жарнасын төлеу:
Әр байқауға қатысу жарнасы – 1000 тг. (әр қатысушы үшін жеке төленеді)
Бала жұмысының жетекшісіне Алғыс хат тегін беріледі.

Банк реквизиттері:
Төлем нұсқалары (өзіңізге ыңғайлысын таңдаңыз):

«Үйлесім» тренинг орталығы
ДСК: KZ128562204101411382
«ЦентрКредит» банкі АҚ, Астана қ. филиалы
БСК KCJBKZKX
ЖСН 770104450037
БЕК 19
ТТК 859
Төлем мақсаты: cайысқа қатысу үшін.
ЦентрКредит Банкінен төлегенде банк менеджерін “Жедел төлем” жүйесі бойынша деп ескертіңіз!


 Конкурсы для детей и школьников
от Республиканского научно-практического журнала
«Қызықты психология»
(с 3 до 17 лет)

Сроки проведения: с 20.02.2020 по 31.03.2020 г.

 

1.  Конкурс «День благодарности»
Развитие у детей чувства любви к народу, семье, воспитание чувств
дружбы и доброты друг другу. Воспитание любви к Родине и толерантности.

2.  Конкурс «Весна пришла – всем радость принесла».
Развитие у детей познавательных и эстетических знаний, привитие любви к себе и бережного отношения к природе.

3.  Конкурс «Моя мама – лучше всех!»
Сохранять семейные традиции, воспитывать и развивать любовь и уважение к матери.

4.  Конкурс «Здравствуй, Наурыз!»
Развивать интерес к национальным традициям и обычаям. Формирование патриотического чувства.

5.  Конкурс «Аль-Фараби – мыслитель цивилизации»
Изучать историю, жизни великих людей, читать философские сочинения мыслителя, стремиться к всестороннему развитию личности.

6.  Конкурс «Мудрость Хакима Абая»
Читать стихи и изречения великого мыслитея Абая, повышать познавательные и творческие способности, прививать эстетическое воспитание.

Учредитель: Республиканский научно-практический, познавательно-психологический журнал “Қызықты психология”.

Цели и задачи конкурсов:
· Создание условий для самореализации детей дошкольного и школьного возраста (с 3 до 17 лет);
·   Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
· Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;
·   Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
·   Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
·   Стимулирование познавательных интересов ребёнка.

В конкурсы принимаются следующие работы:
· Рисунки;
· Аппликации;
· Поделки;
· Видеоролики;
·  Эссе, сочинения, стихи
· Фотографии.

Условия и порядок проведения конкурса
· На конкурс принимаются творческие работы в отсканированном или сфотографированном виде (цветные копии иллюстраций или фотографии сделанные участниками конкурса; видеоролик с интервалом 3-7 минут; эссе, сочинения, стихи в пределах 1-3 страниц, должны быть выполнены 14 шрифтом в формате Word).
· Психолог, педагог учреждений любого типа, специалисты развивающих центров для детей дошкольного и школьного возраста, или родитель (законный представитель) ребенка) представляет конкурсные работы, авторами которых являются дети 3-17 лет.
· Каждая работа должна быть выполнена в следующем порядке: название конкурса; название работы (14 шрифт); качество рисунков, коллажей или фотографий должны быть четкими; фамилия, имя, отчество автора (полностью), его возраст; фамилия, имя, отчество руководителя (полностью); учреждение образования.

Награждения:
·     Присуждаются 1, 2, 3 места.
·     В качестве награды вручается Диплом и Благодарственное письмо.
·     Благодарственное письмо руководителю участника конкурса вручается бесплатно!

Жюри конкурса: ученые психологи, практические психологи, педагоги, специалисты сферы искусства и культуры.

Результаты конкурса:
·     Конкурсные работы принимаются с 20.02.2020 по 31.03.2020 г.
·     До окончания конкурсов каждые 7 дней будут подводиться итоги по принятым конкурсным работам.
·     По результатам конкурсов лучшие работы будут объявлены и размещены до 10 апреля 2020 года на сайте www.artpsy.kz после окончания конкурсов.

Конкурсные работы нужно отправить на следующий электронный адрес: konkurs@artpsy.kz

Вопросы по организации и проведению конкурса:
8 775 326 8292; 8 777 146 1414; 8 7172 42 05 89.
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Оргвзнос для участия в каждом конкурсе:
Оргвзнос для участия – 1000 тг. (за каждого участника отдельно оплачивается)

Оплата оргвзноса:
«Үйлесім» тренинг орталығы
ИИК: KZ128562204101411382
АО Банк «ЦентрКредит» филиал г.Астана,
БИК KCJBKZKX
ИИН 770104450037
КБЕ 19
КНП 859
Назначение платежа: за участие в конкурсе.