Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

«Авторлық бағдарламалар» сайысы

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ ПСИХОЛОГТАРЫНЫҢ АВТОРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ТУРАЛЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СЫРТТАЙ САЙЫС ЕРЕЖЕСІ


Сайыс білім беру психологтары жұмысының тиімділігін арттыру, білім беру мекемелеріндегі психологиялық жұмыстың жаңа қалыптары мен әдістерін іздеу, білім беру үдерісінің барлық қатысушыларының психологиялық құзіреттілігін арттыру қажеттілігіне байланысты өткізіледі.

Аталмыш ереже Сайыстың мақсатын, міндетін және қатысу шарттарын анықтайды.

Сайыстың құрылтайшысы: Республикалық ғылыми-практикалық, танымдық-психологиялық «Қызықты психология» журналы.

Сайысты ұйымдастыру мен өткізуді Республикалық ғылыми-практикалық, танымдық-психологиялық «Қызықты психология» журналы жүзеге асырады.

Сайыстың мақсаты мен міндеттері:
— Білім беру үдерісін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің тиімді қалыптары мен әдіс-тәсілдерін іздеу;
— Білім беру мекемелерінің бастамашыл және шығармашылықты жұмыс жасайтын психологтарын анықтау және ынталандыру;
— Кеңінен тарату мақсатында білім беру үдерісін психологиялық –педагогикалық сүйемелдеудегі жемісті тәжірибені талдау және жалпылау.

Сайысқа Қазақстан Республикасы білім беру мекемелерінің, оның ішінде мектепке дейінгі мекемелер, түрлі типтегі мектептер, психологиялық-медициналық-әлеуметтік орталықтар, психологиялық қолдау орталықтары, әлеуметтік-психологиялық бейімдеу, қосымша білім беру мекемелерінің психологтары қатысады.

Сайысқа шығармашылық ұжымдар да, жеке тұлғалар да қатыса алады. Сайыс төрт номинация бойынша өткізіледі:

«Жантану әлемінде» (психологтың пән мұғалімдерімен және сынып жетекшілерімен өзара әрекеті).

Номинацияда психологтың педагогикалық ұжыммен жұмысының түрлі формаларын ұсынуға болады: семинар бағдарламасы, тренинг бағдарламасы; бірлескен мектепішілік және мектептен тыс іс-шаралар – сабақ, сынып сағаты, ата-аналар жиналысы. Ұсынылған іс-шараның толық сипаттамасы – тәрбиешілер, мұғалімдер немесе ата-аналар алдында сөйлеген сөзі; педагогикалық қарым-қатынас стилін жетілдіруге бағытталған айрықша психодиагностикалық әдістемелер. Жүйелі жасалған жұмыстарға басымдық беріледі. Білім беру үдерісіне қатысушылар тарапынан пікірдің болуы құп алынады.

«Жеткіншектер әлемінде» (балалар мен жеткіншектерге арналған тренинг бағдарламасының үздігі).

Тренинг психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің ең күрделі әрі тиімді формасы. Ұсынылатын материалдарға жас ерекшелік және тақырыптық шектеулер қойылмайды. Тренинг әлеуметтену, тұлға аралық өзара әрекеттесу, кәсіби және тұлғалық өзін-өзі анықтау міндеттерін шешу жолдарының жаңалығымен ерекшеленуі тиіс. Тренинг идеясын басқа ақпарат көздерінен алуға болады, алайда сайысқа қатысушы жіберетін жұмыс танымал бағдарламалардың көшірмесі болмауы тиіс. Тренинг мазмұны сайысқа қатысушының тренинг жүргізу тәжірибесі бар әріптестері қолдана алуы үшін анық және түсінікті тілмен жазылуы керек. Тренингтің қай жерде, қалай және қаншалықты жемісті өткізілгені туралы да көрсетілуі тиіс.

«Оқушыларды кәсіби бағдарлау бағдарламасы» (балалар мен жеткіншектерге арналған кәсіби өзін-өзі анықтау бағдарламасының үздігі)

Оқушы кәсіби өзін-өзі анықтауы үшін психологиялық кәсіби бағдарлау бағдарламасын:
мектеп жасына дейінгі балаларға, мектеп бітірушілерге де арналған сабақ сценарийін және/немесе сыныптан тыс іс-шараны, ойындар мен тренингтерді құрастырып жіберуге болады.
Ұсынылатын жұмыстар айрықша авторлық идеялары мен жаңалығы болуы керек. Тренинг мазмұны сайысқа қатысушының тренинг жүргізу тәжірибесі бар әріптестері қолдана алуы үшін анық және түсінікті тілмен жазылуы керек.
Жас ерекшелігіне және жанр түріне шектеу қойылмайды.

«Бүлдіршіндер әлемінде» (мектеп жасына дейінгі балаларға арналған үздік бағдарлама)

Бағдарлама міндеті:
— Мектеп жасынан дейінгі балалардың танымдық үдерістерін, эмоциялық және коммуникативтік аймағын мақсатты дамыту;
— Шығармашылық қабілеттерін ашу.
Сайыстық жұмыс балалардың жас ерекшелігі мен мектепке дейінгі білім беру ерекшелігін ескере отырып тұлғалық және/немесе зияткерлік дамуына бағытталған сабақтардың сипаттамасынан тұруы тиіс.

Сайысқа қатысу үшін Сайысты ұйымдастырушының info@artpsy.kz электрондық мекен-жайына номинациясы көрсетілген өтінім жіберу керек. Бір қатысушыдан әр номинация бойынша келесі талаптарға жауап беретін бір жұмыс қана қабылданады:
— Айрықшалығы және жаңалығы (білім беру үдерісін психологиялық педагогикалық сүйемелдеудің жаңа формалары мен әдіс-тәсілдері немесе дәстүрлі қалыптар мен әдіс-тәсілдерді шығармашылық өңдеу; психологтың айрықша тәсілдері мен технологиялары);
— Білім беру психологиясы саласындағы отандық және шетелдік тәжірибені негізге алу;
— Ұсынылған жұмыстың оқушылардың жас ерекшелігін ескеруі тиіс;
— Білім беру мекемесінде қолданылып, апробациясы жемісті нәтиже көрсеткен практикалық маңыздылығы;
Басқа да білім беру мекемелерінде қайталап қолдану мүмкіндігі.

Егер мектепке дейінгі балалар мен оқушылармен, олардың ата-аналарымен және ұстаздарымен жүргізуге арналған сабақ, тренинг, дамытушы ойындар, сынып сағаттары, дәрістер, сауалнама және басқа жұмыс түрлерін құрастырған болсаңыз, олардың келесі ретпен сипаттаңыз:
— Түсінік хат (шамамен 2000 белгі – іс-шараның атауы мен формасы, мақсаты мен міндеттері, негізгі аудиториясы, өзара әрекеттесу сипаты, жұмыстың тиімділігін ұйымдастыру шарттары, уақыт көлемі және т.б.).
— Сабақ, тренинг, сұхбат, семинар ұсынатын болсаңыз, күнтізбелік – тақырыптық жоспары болуы тиіс.
— Жұмыста қолданылатын әдістемелер, жаттығулар мен әдіс-тәсілдер туралы; олардың мәселені шешудегі жаңалығы мен өзектілігі қандай екендігін көрсетіп әрбір сабақтың қысқаша аннотациясын жазу керек.
— Мысал ретінде 1-2 сабақтың, сұхбаттың, сөйлеген сөздің конспектісін, сондай-ақ іс-шараға қатысушылардың пікірлерін келтіруге болады.
— Мәтіннің көлемі – 4000 – 10000 белгіден аспауы тиіс.
— Әрбір әрекет нақты жазылуы тиіс.


Төлемақы

Сайысқа қатысу төлемақысы — 3000 тг.

Төлемді төменде көрсетілген банк есепшотына аудару керек (немесе төлемнің басқа түрін таңдау үшін редакцияға хабарласыңыз)

«Үйлесім» тренинг орталығы ЖК
ДСК KZ  128562204101411382
«ЦентрКредитБанкі» АҚ Астана қалалық филиалы
БСК KCJBKZKX
ЖСН 770104450037
БЕК 19 ТТК 859
Төлем мақсаты: сайысқа қатысу үшін


Сайысқа қатысу туралы сұрақтарыңызды info@artpsy.kz электрондық мекен-жайына жолдаңыз.

Хабарласыңыз: +7 777 146 14 14

Сәттілік тілейміз!


ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСТАНЦИОННОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ


Конкурс проводится в связи с необходимостью повышения эффективности работы психологов образования, поиска новых форм и методов психологической работы в образовательных учреждениях, повышения психологической компетентности всех участников образовательного процесса.

Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия участия в Конкурсе.

Учредитель конкурса: Республиканский научно-практический, познавательно-психологичский журнал «Қызықты психология»

Организация и проведение Конкурса возлагается на Республиканский научно-практический, познавательно-психологичский журнал «Қызықты психология».

Цели и задачи Конкурса:
• поиск эффективных форм и методов психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;
• выявление и поощрение инициативных и творчески работающих психологов образовательных учреждений;
• анализ и обобщение успешного опыта психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса с целью его распространения.

В Конкурсе принимают участие психологи образовательных учреждений, в том числе дошкольных учреждений, школ различного типа, психолого-медико-социальных центров, центров психологической поддержки, социально-психологической адаптации, учреждений дополнительного образования, расположенных на территории Республики Казахстан.

В Конкурсе могут участвовать как творческие коллективы, так и отдельные лица. Конкурс проводится по четырем номинациям:

1. Взаимодействие психолога с педагогами.
В номинации могут быть представлены различные формы работы психолога с педагогическим коллективом – программы семинаров, сценарии тренингов; программы совместных школьных и внешкольных мероприятий – уроков, классных часов, родительских собраний. Представленные материалы должны содержать подробное описание мероприятия – тексты выступлений перед воспитателями, учителями или родителями; подробный сценарий классного часа или тренинга для педагогов; оригинальные психодиагностические методики, направленные на совершенствование стиля педагогического общения. Предпочтение будет отдаваться работам, имеющим системный, а не фрагментарный характер. Приветствуется наличие отзывов со стороны всех участников образовательного процесса.

2. Лучшая программа тренинга для детей и подростков.
Тренинг должен отличаться новизной подхода к решению задач социализации, межличностного взаимодействия, профессионального и личностного самоопределения. Идея тренинга может быть заимствована из других источников, однако ваша работа не должна быть компиляцией известных программ. Содержание тренинга должно быть изложено ясным и понятным языком, который позволит вести его вашим коллегам, имеющим опыт тренинговой работы. Можете упомянуть, где, когда и с каким успехом вы провели этот тренинг.

3. Лучшая программа профессионального самоопределения для детей и подростков.
Профильное обучение и предваряющая его предпрофильная подготовка заставляет психологов образования искать новые формы работы, позволяющие совмещать свои основные обязанности с новыми задачами. У вас есть возможность принять участие в создании системы психолого-профориентационного сопровождения, прислав на конкурс свои программы. Мы не вводим возрастные и жанровые ограничения. Вы можете представить сценарии уроков и внеклассных мероприятий, игры и тренинги как для дошкольников, так и для выпускников. Присланные работы должны содержать оригинальные авторские идеи и находки. Материалы должны быть структурированы таким образом, чтобы ваши коллеги могли их использовать в своей работе.

4. Лучшая программа для детей дошкольного возраста
Успешная работа психолога дошкольного учреждения способна избавить детей от массы проблем в начальной и старшей школе. Целенаправленное развитие в дошкольном возрасте познавательных процессов, эмоциональной и коммуникативной сферы позволяет сгладить проявление возрастных кризисов, высвободить силы и время на раскрытие творческих способностей. Конкурсная работа должна представлять собой описание занятий, направленных на личностное и/или интеллектуальное развитие детей с учетом их возрастных особенностей и специфики дошкольного образования.

Для участия в Конкурсе необходимо прислать в оргкомитет Конкурса заявку с указанием номинации, на которую представляется работа по адресу info@artpsy.kz. От одного автора в каждой номинации может быть представлен только один проект, отвечающий следующим требованиям:
• оригинальность и новизна (новые формы и методы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса или творческая переработка традиционных форм и методов; оригинальные приемы и технологии работы психолога);
• опора на отечественный и зарубежный опыт в области психологии образования;
• учет возрастных особенностей той категории учащихся, которой адресована представленная работа;
• практическая значимость, проявившаяся в результате успешной апробации представленной работы на базе образовательного учреждения;
• возможность воспроизведения представленного опыта на базе других образовательных учреждениях.

Если вы разрабатываете и успешно проводите уроки, тренинги, развивающие игры, классные часы, лекции, семинары, опросы и другие формы работы с дошкольниками и школьниками, их учителями и родителями, изложите их по примерной схеме:

1. Пояснительная записка (примерно 2000 знаков – название и форма мероприятия, его цели и задачи, целевая аудитория, характер взаимодействия, организационные условия эффективности этой работы, временные затраты и др.)

2. Календарно-тематический план, если вы представляете циклы занятий – уроки, тренинги, беседы, семинары.

3. Краткую аннотацию каждого занятия, из которой можно составить представление о том, какие методики, упражнения и приемы вы используете в работе; в чем новизна и актуальность вашего подхода к решению проблемы.

4. В качестве примеров можете привести конспекты 1-2 уроков, бесед, выступлений, а также отзывы участников мероприятий.

Расскажите о вашем опыте работы – его преимуществах и возможных трудностях внедрения. Можете ли вы оценить эффективность предлагаемых форм психолого-педагогического сопровождения?
При использовании литературы не забывайте указывать авторов. Присылайте конспекты занятий, сценарии тренингов, тексты выступлений с достаточными пояснениями для ведущих в комплекте со стимульным материалом, необходимым для проведения этих мероприятий.

Присланные материалы будут опубликованы на сайте журнала Қызықты психология www.artpsy.kz в рубрике «Авторлық бағдарламалар» сайысы». Примерный объем текста – от 4000 до 10000 знаков. Вы должны учесть, что мы не имеем возможности опубликовать присланный вами иллюстративный материал в полном объеме.

Все процедуры должны быть четко прописаны, чтобы исключить их неоднозначные толкования. Это важно для определения победителей конкурса и отбора работ для последующего издания. Все права принадлежат авторам работ.


Оплата 

Стоимость оргвзноса за участие в конкурсе составляет — 3000 тг.

Банковские реквизиты для оплаты через любой банк или Казпочту РК (для выбора другого способа оплаты свяжитесь с редакцией по указанному телефону)

ИП «Үйлесім» тренинг орталығы
ИИК KZ  128562204101411382
АО «БанкЦентрКредит» филиал г.Астана
БИК KCJBKZKX
ИИН 770104450037
КБЕ 19 КНП 859
Назначение платежа: для участия в конкурсе


По всем вопросам пишите: info@artpsy.kz

Звоните: +7 777 146 1414

Желаем Удачи!