Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

1 467 қаралым

«Туған жерім — ең көрікті мекен» байқауы / Конкурс «Моя прекрасная родная земля»

0

Ақпараттық хат! 

“Қызықты Психология” республикалық ғылыми-практикалық журналы сіздерді мектеп оқушыларына арналған “Туған жерім – ең көрікті мекен!” республикалық сырттай байқауына шақырады!

Байқау оқушылардың туған жерге, елге деген махаббатын, оның қадірін, қасиетін сезінген сәттерді еске түсіріп эссе жазып, немесе тамсанып суретке түсіру арқылы сұлулық, үйлесім, патриоттық сезімдерін білдіруге арналады.

Байқауға қатысушылар:
·   Байқауға республика мектептерінің және қосымша білім беру мекемелерінің 10жас пен 17 жас аралығындағы оқушылары (6-9 жас, 10-12 жас, 13-15 жас, 16-17 жас) қатыса алады.
·   Байқауға қатысушылар жұмысына психолог, педагог, ата-ана да жетекшілік ете алады.

Өткізу мерзімі: 2018 ж. 20 қаңтар — 20 ақпан.
Өткізу орны: Қызықты психология журналының ресми ақпарат көзі www.artpsy.kz
Құрылтайшы: “Қызықты психология” республикалық ғылыми-практикалық журналы.

Мақсаты мен міндеттері
·    Оқушылардың туған елге, жерге, табиғатқа адамгершілік көзқарастарын қалыптастыру;
·    Табиғат пен адамзаттың өзара үйлесімділігін түйсінуге ықпал ету.
·    Шығармашылық қиялдың дамуына ықпал ету.
·    Көркемөнер, яғни арт-терапия әдісі арқылы оқушылардың өмірінде кездесетін қиындықтардың алдын алу немесе салдарымен жүмыс жасау.

Бағалау критерийі:
·    Жұмыстың байқау тақырыбына сай келуі
·    Авторлық жұмыстың түпнұсқалығы
·    Жаңа идеялар
·    Көркемдік мазмұндылығы

Сайыс жұмысын безендіруге қойылатын талаптар:
Әр жұмыс төмендегі ретпен безендірілуі тиіс:
·    байқау атауы;
·    жұмыс атауы (14 шрифт)
·    эссе түріндегі жұмыс көлемі 1 – 2 бет (word форматында орындалуы) болуы тиіс (міндетті түрде жіберетін файл байқауға қатысушының тегі, аты-жөнімен және жұмысының атауымен аталуы керек!).
·    автордың толық аты-жөні, жасы
·    жетекшісі болса, тегі, аты-жөні (толық)
·    білім мекемесі

Марапаттау: 1, 2, 3 орындар аралығында беріледі. Марапаттау құжаты ретінде оқушыға Диплом, жетекшіге Алғыс хат беріледі.

Байқау әділқазылары: байқау әділқазылары ғалым психологтар, практикалық психологтар, педагогтар, өнер және мәдениет саласының мамандарынан тұрады.

Байқау қорытындысы:
·    Байқауға жұмыстар 2019 жылдың 20 қаңтарынан 20 ақпанға дейін қабылданады.
·    Байқау қорытындысы 2019 жылғы 28ақпанғадейін шығадыжәне www.artpsy.kz сайтында ең үздік жұмыстар жарияланады.

Байқауға қатысатын жұмыстарды жіберу мекен-жайы:
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Байланыс:
Байқауды ұйымдастыру мен өткізу сұрақтары бойынша:
Телефон: 8 775 326 8292; 8 777 146 1414.
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Байқауға қатысу жарнасы:
Байқауға қатысу жарнасы – 1000 тг. (әр қатысушы үшін жеке төленеді)
Оқушы жұмысының жетекшісіне Алғыс хат тегін беріледі.

Банк реквизиттері:

1) «Үйлесім» тренинг орталығы
ДСК: KZ128562204101411382
«ЦентрКредит» банкі АҚ, Астана қ. филиалы
БСК KCJBKZKX
ЖСН 770104450037
БЕК 19
ТТК 859
Төлем мақсаты: cайысқа қатысу үшін.

ЦентрКредит Банкінен төлегенде банк менеджерін “Жедел төлем” жүйесі бойынша деп ескертіңіз!


Информационное письмо!

Республиканский научно-практический журнал «Қызықты Психология» приглашает на республиканский дистанционный конкурс для учащихся 

«Моя прекрасная родная земля!»

Конкурс проводится среди дошкольников, учащихся младших, средних и старших классов школ республики.
Конкурс организовывается с целью развития у учащихся чувств красоты, гармонии и патриотизма через положительное отношение, прекрасные переживания к родной земле, краю.
Участник может в виде эссе, фотографии или художественного рисунка рассказать или показать любовь, почтение к малой родине, родной земле.

Участники конкурса: в конкурсе могут принять участие учащиеся школ и учреждений дополнительного образования республики в возрасте от 6 до 17 лет. (6-9 лет, 10-12 лет; 13-15 лет, 16-17 лет).

Сроки проведения: с 20 января по 20 февраля 2019 г.

Место проведения: официальный интернет ресурс журнала Қызықты психология www.artpsy.kz

Учредитель: Республиканский научно-практический, познавательно-психологический журнал Қызықты психология.

Цели и задачи:
·    Формирование у учащихся гуманного отношения к природе, родному краю, земле, где родился и вырос;
Способствовать осознанию гармонии между природой и человеком.
·    Способствовать развитию творческого воображения.
·    Профилактика или работа с последствиями различных трудностей учащихся методами искусства, т.е. арт-терапии

Критерии оценивания:
·    Соответствие работы к представленной теме
·    Подлинность, оригинальность авторской работы
·    Новые идеи
·    Художественное содержание

Требования к оформлению конкурсных работ:
·    Каждая работа должна быть выполнена в следующем порядке:
·    Название конкурса;
·    Название работы (14 шрифт)
·    Объем эссе должен быть в пределах 1-2 страниц в формате word.
·    Качество рисунков, коллажей или фотографий должны быть четкими.
·    Фамилия, имя, отчество автора (полностью), его возраст
·    Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
·    Учреждение образования

Награждения:
·    Присуждаются 1, 2, 3 места.
·    В качестве награды вручается Диплом и Благодарственное письмо.
·    Благодарственное письмо руководителю участника конкурса вручается бесплатно!

Жюри конкурса: жюри конкурса ученые психологи, практические психологи, педагоги, специалисты сферы искусства и культуры.

Результаты конкурса:
·    Конкурсные работы принимаются с 20 января по 20 февраля 2019 г.
·    По результатам конкурса лучшие работы будут объявлены и размещены до 28 февраля 2019 года на сайте www.artpsy.kz после окончания конкурса.

Конкурсные работы нужно отправить на следующий электронный адрес:
konkurs@artpsy.kz

Контакты:
Вопросы по организации и проведению конкурса:
8 775 326 8292; 8 777 146 1414
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Оргвзнос для участия в конкурсе:
Оргвзнос для участия – 1000 тг. (за каждого участника отдельно оплачивается)

Банковские реквизиты для оплаты

1) «Үйлесім» тренинг орталығы
ИИК: KZ128562204101411382
АО Банк «ЦентрКредит» филиал г.Астана,
БИК KCJBKZKX
ИИН 770104450037
КБЕ 19
КНП 859
Назначение платежа: за участие в конкурсе.

«Туған жерім — ең көрікті мекен» байқауы ережесі

Leave A Reply