Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

«Түрлі түсті әлем» шығармашылық байқауы

«Түрлі түсті әлем» шығармашылық байқауы
(3-10 жас аралығындағы балабақша тәрбиеленушілері мен
бастауыш сынып балаларына арналған)

Өткізу мерзімі: 2019 ж. 15 наурыз – 15 сәуір

Байқауды ұйымдастырушы: “Қызықты психология” республикалық ғылыми-практикалық журналы

Мақсаты: балалардың өзіндік жетілуіне жағдай жасау; талантты және дарынды балаларды қолдау; бала тұлғасының ақыл-ой және шығармашылық қабілеттерінің дамуына ықпал ету; балаларды өнер, сұлулық, шығармашылықты сүюге баулу; баланың танымдық қабілеттерін дамыту.

Байқауға балалардың келесідей шығармашылық жұмыстары қабылданады:
—     Көркемсурет;
—     Аппликация (жапсырмалар, бастырма);
—     Қолдан жасалған бұйымдар;
—     Бейнебаян;
—     Фотосурет.

Байқаудың өткізілу тәртібі
1.  Байқауға балалардың жұмыстары тек электрондық нұсқада қабылданады (жұмыстарды түрлі-түсті көшірме жасалған түрінде немесе түсірілген сурет (фото), бейнеролик түрінде жіберілуі қажет);
2.  Байқауға қатысушылар жұмысына тек психолог қана емес, кез-келген педагог, ата-ана да жетекшілік ете алады;
3.  Жіберілетін жұмыста: байқау атауы; жұмыс атауы; автордың толық аты-жөні, жасы; жетекшісінің тегі, аты-жөні (толық); білім мекемесі көрсетілуі қажет.

Марапаттау: 1, 2, 3 орындар аралығында беріледі. Марапаттау құжаты ретінде балаға Диплом, жетекшіге Алғыс хат беріледі.

Байқау әділқазылары:байқау әділқазылары ғалым психологтар, практикалық психологтар, педагогтар, өнер және мәдениет саласының мамандарынан тұрады.

Байқау қорытындысы:
·    Байқауға жұмыстар 2019 жылдың 15 наурызынан 15 сәуіріне дейін қабылданады.
·    Байқау қорытындысы 2019 жылғы 30 сәуірге дейін шығады және www.artpsy.kzсайтында ең үздік жұмыстар жарияланады.

Байқауға қатысатын жұмыстарды жіберу мекен-жайы:
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Байқауды ұйымдастыру мен өткізу сұрақтары бойынша:
Телефон:8 775 326 8292; 8 777 146 1414.
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Байқауға қатысу жарнасын төлеу:
Байқауға қатысу жарнасы – 1000 тг. (әр қатысушы үшін жеке төленеді)
Бала жұмысының жетекшісіне Алғыс хат тегін беріледі.

Банк реквизиттері:

1) «Үйлесім» тренинг орталығы
ДСК: KZ128562204101411382
«ЦентрКредит» банкі АҚ, Астана қ. филиалы
БСК KCJBKZKX
ЖСН 770104450037
БЕК 19
ТТК 859
Төлем мақсаты: cайысқа қатысу үшін.

ЦентрКредит Банкінен төлегенде банк менеджерін “Жедел төлем” жүйесі бойынша деп ескертіңіз!


«Мир в красках»

Творческий конкурс для детей дошкольного

и младшего школьного возраста
(с 3 до 10 лет)

Сроки проведения:  с 15 марта по 15 апреля 2019 г.

Место проведения: официальный сайт журнала Қызықты психология www.artpsy.kz

Учредитель: Республиканский научно-практический, познавательно-психологический журнал Қызықты психология.

Цели и задачи конкурса:
· Создание условий для самореализации детей дошкольного и младшего школьного возраста (с 3 до 10 лет);
· Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
· Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;
· Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
· Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
· Стимулирование познавательных интересов ребёнка.

В конкурс принимаются следующие работы:
·  Рисунки;
·  Аппликации;
·  Поделки;
·  Видеоролики;
·  Фотографии.

Условия и порядок проведения конкурса
·  На конкурс принимаются творческие работы в отсканированном или сфотографированном виде.
·  Участник конкурса (психолог, педагог учреждений любого типа, развивающих детей дошкольного и младшего школьного возраста, или родитель (законный представитель) ребенка) представляет конкурсные работы, авторами которых являются дети 3-10 лет.
·  Каждая работа должна быть выполнена в следующем порядке: название конкурса; название работы (14 шрифт);качество рисунков, коллажей или фотографий должны быть четкими;фамилия, имя, отчество автора (полностью), его возраст; фамилия, имя, отчество руководителя (полностью); учреждение образования.

Награждения:
·   Присуждаются 1, 2, 3 места.
·   В качестве награды вручается Диплом и Благодарственное письмо.
·   Благодарственное письмо руководителю участника конкурса вручается бесплатно!

Жюри конкурса:жюри конкурса ученые психологи, практические психологи, педагоги, специалисты сферы искусства и культуры.

Результаты конкурса:
·   Конкурсные работы принимаются с 15 марта по 15 апреля 2019 г.
·   По результатам конкурса лучшие работы будут объявлены и размещены до 30 апреля 2019 года на сайте www.artpsy.kz после окончания конкурса.

Конкурсные работы нужно отправить на следующий электронный адрес:
konkurs@artpsy.kz

Вопросы по организации и проведению конкурса:
8 777 146 1414; 8 7172 42 05 89.
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Оргвзнос для участия в конкурсе:
Оргвзнос для участия – 1000 тг. (за каждого участника отдельно оплачивается)

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:

1) «Үйлесім» тренинг орталығы
ИИК: KZ128562204101411382
АО Банк «ЦентрКредит» филиал г.Астана,
БИК KCJBKZKX
ИИН 770104450037
КБЕ 19
КНП 859
Назначение платежа: за участие в конкурсе.

«Түрлі-түсті әлем» балалар шығармашылық байқауы ережесі