Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

Редколлегия

«ҚЫЗЫҚТЫ ПСИХОЛОГИЯ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ, ТАНЫМДЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖУРНАЛЫ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ, ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ҚЫЗЫҚТЫ ПСИХОЛОГИЯ»

2008 жылдың қаңтар айынан шыға бастады

Құрылтайшы:
«Үйлесім» тренинг орталығы ЖК
ҚР Мәдениет және ақпарат Министрлігінің №11837-Ж куәлігі 07.07.2011 ж. берілген.
Алғашқы есепке қою мерзімі 16.10.2007 ж.
Жазылу индексі: 74077

Бас редактор
Жаңагүл ҚАЙЫРОВА

Редакциялық алқа:
Редакционная коллегия:

АҚАЖАНОВА Алма – психология ғылымдарының докторы, профессор
АУТАЛИПОВА Ұлдар – психология ғылымдарының кандидаты, доцент
БАЙЗДРАХМАНОВА Әлия – практикалық психолог, психология ғылымдарының кандидаты
БАПАЕВА Мәриям – психология ғылымдарының кандидаты, доцент
БОГАЧЕВА Наталья – PhD докторы (психология бағыты бойынша)
ҚАБЕКЕНОВ Ғабит – PhD докторы (педагогика бағыты бойынша)
МҰСТАФАЕВ Сәдуақас – медицина ғылымдарының докторы, жоғарғы қоғамдық денсаулық сақтау мектебінің профессоры
МЫРЗАТАЕВА Бибімәрияш – психология ғылымдарының кандидаты, доцент
ШЕРЬЯЗДАНОВА Хорлан – психология ғылымдарының докторы, профессор