Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

425 қаралым

«Еңбек балалар көзімен» оқушыларға арналған қашықтық шығармашылық байқауы

0

«ЕҢБЕК БАЛАЛАР КӨЗІМЕН»
Оқушыларға арналған қашықтық шығармашылық байқауы
(6 – 17 жас)
 
Өткізу мерзімі: 2021 ж. 10 қыркүйек– 10 қазан

Байқау қыркүйектің соңғы жексенбісіндегі еліміздегі еңбек күніне орай ұйымдастырылып отыр.

Байқауды ұйымдастырушы: “Қызықты психология” республикалық ғылыми-практикалық журналы.

Мақсаты мен міндеттері:
·     балалардың еңбек туралы түсінігін кеңейту;
·     оқушылардың нарықтағы түрлі кәсіп түрлеріне қызығушылықтарын арттыру, болашақ өз кәсіби бағдарын анықтауға ықпал ету;
·     еңбек арқылы өзіндік жетілуіне жағдай жасау;
·     байқауға жұмыс дайындау барысында баланың дарынын, зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамыту.

Байқауға балалардың шығармалары (эссе) немесе көркем немесе фотосуреттері келесі номинациялар бойынша қабылданады:
1)      «Мен мақтан ететін еңбекқор адам»
2)      «Қазақстандағы ең басты кәсіп»
3)      «Өзім үшін еңбек етемін»
4)      «Елім үшін еңбек етемін»
5)      «Ол өз еңбегімен ауылымызды/қаламызды елге/әлемге танытты»
6)      Еңбекпен байланысты еркін тақырып

Байқаудың өткізілу тәртібі
1.   Байқауға балалардың жұмыстары тек электрондық нұсқада қабылданады. Жұмыстарды Microsoft Word (14 шрифт) форматында, түрлі-түсті көшірме жасалған түрінде немесе түсірілген сурет (фото), бейнебаян (ұзақтығы 5 минуттан аспау керек) түрінде жіберу қажет);
2.   Байқауға қатысушылар жұмысына тек психолог қана емес, кез-келген педагог, ата-ана да жетекшілік ете алады;
3.   Жіберілетін жұмыстың ішінде: байқау атауы; жұмыс атауы; автордың толық аты-жөні, жасы; жетекшісінің тегі, аты-жөні (толық); білім мекемесі көрсетілуі қажет.
4.   Қатысушы жіберетін файлдың атауында қатысушының тегі, аты, жұмыс атауы міндетті түрде көрсетілуі тиіс (мысалы: Садықов Арман_Еңбек балалар көзімен).

Марапаттау: үздік жұмыстар 1, 2, 3 орындар аралығында Дипломмен, орын алмаған жұмыстар қатысушы сертификатымен марапатталады. Жетекшіге Алғыс хат беріледі.

Байқау әділқазылары: байқау әділқазылары ғалым психологтар, практикалық психологтар, педагогтар, өнер және мәдениет саласының мамандарынан тұрады.

·     Байқауға жұмыстар 2021 ж. 10 қыркүйек пен 10 қазанға дейін қабылданады.
·     Байқау қорытындысы 2021 ж. 20 қазанға дейін шығады және www.artpsy.kz сайтында және журналдың әлеуметтік желілерінде ең үздік жұмыстар жарияланады.
·     Редакция шешімі бойынша ең үздік жұмыстар журналдың баспа нұсқасында жарияланады.

Байқауға қатысатын жұмыстарды жіберу мекен-жайы:
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Байқауды ұйымдастыру мен өткізу сұрақтары бойынша:
Телефон: 8 7172 420589; 8 777 146 1414.
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Байқауға қатысу жарнасын төлеу:
Байқауға қатысу жарнасы – 1000 тг. (әр қатысушы үшін жеке төленеді)
Бала жұмысының жетекшісіне Алғыс хат тегін беріледі.

12. Ұйымдастыру жарнасы:
Жарнаны төменде көрсетілген банк есепшоттарының біріне аудару керек

«Үйлесім» тренинг орталығы ЖК
ДСК KZ128562204101411382
«ЦентрКредитБанкі» АҚ Астана қалалық филиалы
БСК KCJBKZKX
ЖСН 770104450037
БЕК 19 ТТК 859
Төлем мақсаты: сайысқа қатысу үшін

ЦентрКредит банкінің төлем картасы
KZ878562204107190165 (5104 4559 0446 6976)
ИИН: 770104450037 Үйлесім тренинг орталығы

Назар аударыңыз! (аталмыш шоттар бойынша Қазпошта арқылы және ҚР-ның кез-келген банкінен төлеуге болады).


«ТРУД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Республиканский творческий конкурс для школьников
(с 6 до 17 лет)

Конкурс приурочен к дню труда в стране, который отмечается в последнее воскресенье сентября.

Сроки проведения: с 10 сентября по 10 октября 2021 г.

 

Место проведения: официальный сайт журнала Қызықты психология www.artpsy.kz
Учредитель: Республиканский научно-практический, познавательно-психологический журнал Қызықты психология.

Цели и задачи конкурса:
·     расширение понятия труд в понимании учащихся;
·     формирование интереса учащихся к различным профессиям и правильному профессиональному самоопределению в будущем;
·     активизация творческой деятельности учащихся в процессе создания конкурсной работы;
·     выявление талантливых детей, их поддержка и поощрение.

В конкурс принимаются сочинения, рисунки и фотографии по следующим номинациям:
1)   «Человек труда, которым я горжусь»
2)   «Главная профессия в Казахстане»
3)   «Труд во благо себя»
4)   «Труд во благо родины»
5)   «Он (они) своим трудом прославили наше село/город на всю страну/ весь мир»
6)   Свободная тема, связанная с трудом

Условия и порядок проведения конкурса
1)   На конкурс принимаются творческие работы только в электронном виде. Сочинения, эссе должны быть выполнены в Microsoft Word (14 шрифт), рисунки (отсканированные) и фотографии в формате jpg. Продолжительность видеоработы не должна превышать 5 мин.
2)   Участник конкурса (психолог, педагог учреждений любого типа, или родитель (законный представитель) ребенка) представляет конкурсные работы, авторами которых являются дети 6-17 лет.
3)   Каждая работа должна быть выполнена в следующем порядке: название конкурса; название работы; качество рисунков, коллажей или фотографий должны быть четкими; фамилия, имя, отчество автора (полностью), его возраст; фамилия, имя, отчество руководителя (полностью); учреждение образования.
4)   Сам конкурсный файл должен быть назван фамилией, именем и наименованием работы участника (например: Садыков Арман_Труд глазами детей)

Награждения:
·     Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места.
·     Участники без места награждаются Сертификатами.
·     Благодарственное письмо руководителю участника конкурса вручается бесплатно!

Жюри конкурса: жюри конкурса ученые психологи, практические психологи, педагоги.

Результаты конкурса:
·     Конкурсные работы принимаются с 10 cентября по 10 октября 2021 г.
·     По результатам конкурса лучшие работы будут объявлены и размещены до 20 октября 2021 года на сайте www.artpsy.kz и в социальных сетях журнала после окончания конкурса.
·     По решению редакции несколько лучших работ будут опубликованы в печатной версии журнала.

Конкурсные работы нужно отправить на следующий электронный адрес:
konkurs@artpsy.kz

Вопросы по организации и проведению конкурса:
8 777 146 1414; 8 7172 42 05 89
E-mail: konkurs@artpsy.kz

Оргвзнос для участия в конкурсе:
Оргвзнос для участия – 1000 тг. (за каждого участника отдельно оплачивается)

Выберите удобный для вас вариант оплаты:
«Үйлесім» тренинг орталығы
ИИК: KZ128562204101411382
АО Банк «ЦентрКредит» филиал г.Астана
БИК KCJBKZKX
ИИН 770104450037
КБЕ 19
КНП 859
Назначение платежа: за участие в конкурсе.

Платежная карта банка ЦентрКредит:
KZ878562204107190165 (5104 4559 0446 6976)
ИИН: 770104450037 ИП Үйлесім тренинг орталығы

Обратите внимание! По указанным счетам можно оплатить через любой банк Казахстана)

Leave A Reply